Search for...

Trần Ngọc Anh

Làm việc với nhiều đối tác trong và ngoài nước, tôi luôn đặt tiêu chuẩn cao trong công việc. TADA đã hoàn toàn đáp ứng được mong đợi của chúng tôi trong công việc với thái độ làm việc nhiệt tình, nghiêm túc cùng với kinh nghiệm của các bạn. Bên cạnh việc thành công của doanh nghiệp và đi đầu là những chuyên gia và TADA là chuyên gia về video, hình ảnh của chúng tôi…

Trần Ngọc Anh

Tập đoàn Viettel