Search for...

Trần Long Nhật

Làm việc với TADA từ khi học FPT, sau này phát triển thành công công ty riêng, thì tôi đã đồng hành cùng Tada đến ngày hôm nay. Điều quan trọng mà tôi thấy ở Tada Productions là sự tận tâm, nhiệt huyết và trách nhiệm với khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Chúc TADA ngày càng phát triển,…

Trần Long Nhật

CEO M.A.K Holding